Oferta kierowana jest do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych.

Spotkania mogą odbywać się w różnej formie, takiej jak:

  • terapia indywidualna,

  • terapia rodzinna,

  • terapia małżeńska/partnerska,

  • trening antystresowy.

Stosowane są metody innowacyjne oraz tradycyjne , które przynoszą widoczne rezultaty. Wspierany jest proces leczenia depresji, która powstała na skutek traumatycznych przeżyć, np. po rozstaniu z bliską osobą, w okresie żałoby, czy utracie pracy. Pomoc udzielana jest także w problemach związanymi z uzależnieniami, zaburzeniami snu, odżywianiem, nastrojami, lękiem, wypaleniem zawodowym.

Umów wizytę 660 563 611
Gabinet Psychologiczny

W gabinecie przyjmuje

Dagmara Mrozowska

dr Dagmara Mrozowska
psycholog, psychoterapeuta, trener biznesu i rozwoju osobistego


Doktor nauk społecznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończyła Psychologię o specjalności Psychologia kliniczna i osobowości, Psychologię transportu, Pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Stosunki Międzynarodowe oraz Executive Master of Business Administration (Ex MBA). 

Doświadczenie psychologiczno-pedagogiczne,coachingowe oraz biznesowe, poparte sukcesami zawodowymi i odpowiednimi kwalifikacjami, pozwoliło dr Dagmarze Mrozowskiej nabyć niezbędne kompetencje oraz umiejętności, którymi chciałaby się z Państwem podzielić i wykorzystywać przy wspieraniu Państwa zdrowia psychicznego oraz rozwoju osobistego.

Współpracuje z uczelniami wyższymi, instytucjami samorządowymi, organizacjami pozarządowymi, ośrodkami psychologiczno-pedagogicznymi, środowiskiem biznesowym. Trener, szkoleniowiec, wykładowca akademicki. Autorka wielu publikacji naukowych oraz uczestniczka kilkunastu konferencji międzynarodowych.

Terminarz przyjęć

Czwartek: 22.02.2024