Fizykoterapia

Jest to forma leczenia opierająca się na reakcjach tkanek na bodźce:
 • elektryczne
 • świetlne
 • temperaturowe
 • biochemiczne
Celem tej formy leczenia jest:
 • zwalczanie bólu
 • zwalczanie stanów zapalnych
 • zwiększanie odporności ogólnej i zapobieganie zakażeniom
 • usprawnianie mechanizmów regulacyjnych układu krążenia, oddychania, przemiany materii, termoregulacji, ukrwienia skóry
 • poprawa lub utrzymanie wydolności ogólnej organizmu
 • usprawnianie czynności poszczególnych narządów i całego organizmu
ELEKTROTERAPIA

W elektroterapii wykorzystuje się oddziaływanie na pacjenta za pomocą prądu elektrycznego. Stosowana jest w leczeniu patologicznych stanów tkanki mięśniowo-nerwowej, polepszeniu krążenia, zmniejszeniu bólu, zwiększeniu zakresu ruchu i siły mięśniowej.

Prądy stosowane w elektroterapii to:
 • jonoforeza
 • prąd stały galwaniczny
 • prądy diadynamiczne
 • prądy Treaberta
 • TENS
 • prądy interferencyjne
 • elektrostymulcja
 • prądy Kotza
LASEROTERAPIA
 
Leczenie polega na naświetlaniu części ciała wiązką światła laserowego o odpowiednio dobranej długości fali. Działanie biostymulacyjne promieniowania laserowego wyraża się poprawą ukrwienia i odżywienia tkanek, pobudzeniem regeneracji komórek i naczyń krwionośnych oraz pobudzeniem syntezy białek. Działa również przeciwbólowo i przeciwzapalnie.

MAGNETOTERAPIA
 
Zakres wskazań do stosowania leczniczego pola magnetycznego jest bardzo rozległy. Obserwuje się następujące efekty działania:
 • przeciwbólowe
 • regeneracyjne
 • poprawiające krążenie obwodowe
Magnetoterapia wykorzystywana jest w medycynie sportowej, rehabilitacji, fizykoterapii oraz profilaktyce niektórych chorób.
 
ULTRADŹWIĘKI

Działanie ultradźwięków jest wypadkową działania cieplnego, mechanicznego i fizykochemicznego. Powstające ciepło rozszerza naczynia krwionośne w tkankach, polepszając utlenowanie i dostawy substratów energetycznych i substancji czynnościowych oraz  usuwanie produktów przemiany materii.
Ultradźwięki powodują rozluźnienie mięśni, zwiększają rozciągliwość włókien kolagenowych, przyśpieszają gojenie się ran i działają przeciwbólowo.
Są to jedne z najważniejszych zabiegów o głębokim działaniu cieplnym.
 

Realizacja: HEXADE.NET (Grafik, projektant, webdesigner)